Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky (skratka UPTDB) vznikol zlúčením

  • Katedry dopravy a manipulácie (skratka KDM)
  • Katedry strojov a výrobných biosystémov (skratka KSVB)
  • Katedry zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (skratka KZSBT)