Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V zmysle dotácií zo štátneho rozpočtu sa jednotlivým vysokým školám poskytuje dotácia na motivačné štipendiá pre študentov v dennej forme štúdia vo vybraných študijných odboroch.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Slovenská zváračská spoločnosť pod vedením viceprezidenta Ing. Pavla Radiča, EUR ING ocenila piatich zamestnancov Technickej fakulty.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Na pôde Technickej fakulty pod záštitou dekan prof. Ing. Romana Gálika, PhD., bol zahájený II. ročník "Agrion univerzity". "Agrion univerzitu" organizačne zastrešuje Agrion - združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v Slovenskej republike.