Vedúci ústavu: doc. Ing. Martin Kotus, PhD.
Sekretariát: Miroslava Jánošíková
Zástupca vedúceho ústavu:

Ing. Rastislav Mikuš, PhD., Ing. František Tóth, PhD.

Ústav vznikol zlúčením katedier:

Katedra kvality a strojárskych technológií, Katedra konštruovania strojov