Ústav konštruovania a strojárskych technológií (skratka UKST) vznikol zlúčením

  • Katedry konštruovania strojov (skratka KKS)
  • Katedry kvality a strojárskych technológií (skratka KKST).