Nové prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2022/2023

napísal

Oznamujeme záujemcom o doktorandské štúdium, že nové termíny podania prihlášky a konania prijímacej skúšky sú nasledovné:

Termín podania prihlášky:                      do 12. 8. 2022 (elektronická prihláška)

Termín konania prijímacej skúšky:         25. 8. 2022 o 8:00 v zasadačke D-TF (4. poschodie)

Podmienky prijatia a ďalšie informácie pre uchádzačov o doktorandské štúdium na Technickej fakulte SPU v Nitre v akademickom roku 2022/2023

Témy doktorandských dizertačných prác pre akademický rok 2022/2023 podľa študijných programov

Ísť späť