Podmienky prijatia na štúdium

Podmienky prijatia pre 1. stupeň štúdia

Podmienky prijatia pre 2. stupeň štúdia

Podmienky prijatia pre 3. stupeň štúdia

 

Zmena termínov pre uchádzačov o doktorandské štúdium:
Prijímacie konanie

Termín podania prihlášky do 22. 6. 2021 (elektronická prihláška)
Termín konania prijímacej skúšky 30. 6. 2021 o 800 v zasadačke D-TF (4. poschodie)