Mimoriadne prijímacie konanie

napísal

Mimoriadne prijímacie konanie na 1 miesto doktoranda v dennej forme doktorandského štúdia s podporou projektu dlhodobého strategického výskumu Zdravé potraviny a životné prostredie (Drive4SIFood):

Termín podania prihlášky

do 30. 11. 2020 (elektronická prihláška)

 

 

Termín konania prijímacej skúšky

08. 12. 2020 o 10.00 h v zasadačke D-TF (4. poschodie)

 

 

Názov/téma dizertačnej práce:

Hodnotenie mechanických a tepelných vlastností peliet z odpadu agropotravinárskeho sektora

 

 

Tituly, meno a priezvisko školiteľa:

doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.

 

 

 

Podrobnosti o téme nájdete v priečinku: Technická fakulta - Uchádzači o štúdium - Témy doktorandských dizertačných prác

Podmienky prijatia na štúdium nájdete v priečinku Technická fakulta - Uchádzači o štúdium - Podmienky prijatia na štúdium

Ísť späť