Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 19.12.2022 sa zástupcovia vedenia TF stretli pri šálke dobrej kávy a voňavého čaju s prof. Hlaváčovou, ktorá končí pracovný pomer na fakulte z dôvodu odchodu do zaslúženého dôchodku.

napísal (počet komentárov: 0)

Na zasadnutí Vedeckej rady Technickej fakulty SPU v Nitre dňa 30. 11. 2022 odovzdal jej predseda a dekan TF prof. Ing. Roman Gálik, PhD. ocenenia študentom TF.