COVID-19

Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku (9.-15.11.2020) dekan Technickej fakulty SPU v Nitre, prof. Ing. Roman Gálik, PhD. udeľuje zamestnancom TF SPU v Nitre ocenenie za významnú publikačnú a patentovú činnosť za rok 2019.

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 16.10.2020  sa uskutočnilo stretnutie vedenia spoločnosti FANUC Slovakia s. r. o.  s predstaviteľmi Technickej fakulty. Cieľom stretnutia bolo nadviazanie a rozšírenie vzájomnej spolupráce s uvedenou spoločnosťou v oblastiach výskumu, podieľania sa na spoločných projektoch, záverečných prác, odborných prednášok, exkurzií a praxe študentov.

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 9.10.2020  sa uskutočnilo stretnutie vedenia spoločnosti Inalfa Roof Systems, s.r.o.  s predstaviteľmi Technickej fakulty pod vedením dekana prof. Ing. Romana Gálika, PhD.

napísal

Nadácia CLAAS v Nemecku už vyše dvadsať rokov udeľuje ocenenia mladým technickým talentom z medzinárodných univerzít. Jej cieľom je podporovať budúci vývoj poľnohospodárstva a poľnohospodárskej techniky. Do podujatia sa už tradične úspešne zapája aj Technická fakulta SPU v Nitre.

napísal (počet komentárov: 0)

V súvislosti s nepriaznivým vývojom pandémie pokračujeme v dištančnej výučbe aj po 5.10.2020.