COVID-19

Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Vedenie TF SPU v Nitre na čele s dekanom fakulty prof. Ing. Romanom Gálikom, PhD. sa dňa 15.12.2020 stretlo so zamestnancami fakulty, ktorí ku koncu roku končia pracovný pomer a odchádzajú do zaslúženého starobného dôchodku.

napísal

Rektorka SPU v Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva oceňuje najlepších študentov univerzity, ktorých zodpovedný prístup k plneniu študijných povinností a príkladná reprezentácia pomáha budovať pozitívny imidž univerzity. Z dôvodu pretrvávajúcej epidemiologickej situácie sa osobné stretnutie ocenených študentov s vedením SPU tento rok neuskutočnilo.

napísal (počet komentárov: 0)

Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ako partner výskumného projektu financovaného Európskou komisiou v rámci Horizontu 2020, spolu so svojimi partnermi odštartovala unikátny projekt zameraný na redukciu potravinového odpadu, výsledkom ktorého má byť vzorový model pre ostatné krajiny.