COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Európsky patentový úrad (EPO) udelil Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre v januári tohto roku európsky patent EP 3353873 Method and Device for Electric Power Supply of a Single Phase Appliance During a Failure of One or Multiple Phases (Metóda a zariadenie na zabezpečenie napájania pri výpadku jednej alebo viacerých fáz).

napísal

Nestihol si podať prihlášku? Máte možnosť tak spraviť v druhom kole, termín je do 30.apríla 2021.

napísal (počet komentárov: 0)

Akademická obec Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že 19. februára 2021 vo veku 70 rokov navždy odišiel dlhoročný vysokoškolský učiteľ,  vedúci Katedry zariadení stavieb a bezpečnosti techniky Technickej fakulty a predseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

napísal

Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre so zármutkom prijala správu, že 5. januára 2021 vo veku 94 rokov navždy odišiel Helmut Claas, dlhoročný generálny riaditeľ, predseda dozornej rady a predseda akcionárskeho výboru skupiny CLAAS.