COVID-19

Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Dekan TF SPU v Nitre bol ocenený pri príležitosti 95. výročia založenia MU v Brne

V tomto roku si Mendelová univerzita v Brne pripomína 95. výročie svojho vzniku v roku 1919.  Významnú udalosť si spolu s predstaviteľmi domácich a zahraničných univerzít pripomenuli jej akademický funkcionári  a celá akademická obec 21. októbra 2014 na slávnostnom zasadaní vedeckej rady univerzity.

napísal (počet komentárov: 0)

Technická fakulta opäť na Autosalóne

V dňoch 16. – 19. októbra 2014 sa pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR v rámci podujatia Autosalon – Autoshow 2014 konala prehliadka osobných, úžitkových a nákladných automobilov, dopravnej techniky, autopríslušenstva a servisnej a garážovej techniky.

napísal (počet komentárov: 0)

Oznam o výsledku volieb kandidáta na dekana TF SPU v Nitre

napísal (počet komentárov: 0)

Udelenie ďakovného listu

Stalo sa dlhoročnou tradíciou, že pri príležitosti Dňa učiteľov oceňuje rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ďakovným listom učiteľov za dlhoročnú pedagogickú a vedeckovýskumnú prácu, mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, úspešnú prácu so študentmi, ako aj za zásluhy pri rozvoji univerzity.