COVID-19

Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Zmena ternímu Dňa otvorených dverí

Dovoľujeme si oznamiť všetkým uchádzačom o štúdium na Technickej fakulte SPU v Nitre, že Deň otvorených dveri v nákupno - zábavnom centre Mlyny sa z technických príčin presúva na 13. 1. 2014.
Vedenie TF SPU v Nitre

napísal (počet komentárov: 0)

Technická fakulta SPU v Nitre na Veľtrhu profesionálnej orientácie v Srbsku

Kancelária pre mladých obce Báčsky Petrovec v spolupráci s Gymnáziom Jána Kollára v Bačskom Petrovci už šesť rokov organizuje Veľtrh profesionálnej orientácie.

napísal (počet komentárov: 0)

Ukrajinskí odborníci navrhujú aktívnu spoluprácu s SPU

Na pracovnú návštevu Technickej fakulty SPU zavítal 14. novembra akademik prof. RNDr. Valerij Vasiljevič Adamčuk, riaditeľ Národného vedeckého centra „Inštitútu mechanizácie a elektrifikácie poľnohospodárstva“ Národnej akadémie poľnohospodárskych vied (NAPV) a akademik prof. RNDr. Vladimír Bulgakov, z Národnej poľnohospodárskej univerzity v Kyjeve. Vzácnych hostí v sprievode doc. Ing. Pavla Finduru, PhD., vedúceho Katedry strojov a výrobných systémov, na pôde SPU prijal rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

napísal (počet komentárov: 0)

Dekan fakulty odovzdal ocenenia trom študentom

Na zasadnutí Vedeckej rady TF SPU v Nitre odovzdal jej predseda a dekan fakulty prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. študentom Jurajovi Balážimu, Stanislavovi Chrobákovi a Milanovi Glajsovi cenu, ktorú im udelila nadácia Claas Stiftung.

napísal (počet komentárov: 0)

Imatrikulácie študentov Technickej fakulty

V utorok 11. 11. 2014 zložením imatrikulačného sľubu sa 282 riadne zapísaných študentov prvého roka štúdia v dennej forme na Technickej fakulta SPU v Nitre začlenilo do študentskej časti akademickej obce so všetkými právami a povinnosťami.