COVID-19

Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Motivačné štipendiá v priemernej výške 1000 € aj pre študentov TF SPU v Nitre

V zmysle „Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015“ sa jednotlivým vysokým školám poskytuje dotácia na motivačné štipendiá pre študentov v dennej forme štúdia vo vybraných študijných odboroch.

napísal (počet komentárov: 0)

Zriadením Agrárno-priemyselnej rady bližšie k praxi

Vedenie TF SPU v Nitre kladie mimoriadny dôraz pri výchove študentov na ich odborné a praktické vzdelanie vyplývajúce z požiadaviek a potrieb praxe, čo je možné uskutočniť len v rámci úzkej spolupráce s výrobnými podnikmi národného hospodárstva a realizáciou odborných praxí študentov priamo v priestoroch podnikov.

napísal (počet komentárov: 0)

Deň otvorených dverí na Technickej fakulte

Po úspešnom priebehu Dňa otvorených dverí v obchodnom centre Galéria Mlyny dňa 13. 1. 2015 zorganizovala Technická fakulta pre uchádzačov o štúdium Deň otvorených dverí 18. 2. 2015 priamo v priestoroch katedier.

napísal (počet komentárov: 0)

Technická fakulta SPU v Nitre získala popredné umiestnenie v rebríčku záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl

Technická fakulta SPU v Nitre  v rámci hodnotenia záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl za roky 2011 až 2013 získala významné umiestnenie na 9. mieste medzi fakultami slovenských vysokých škôl.

napísal (počet komentárov: 0)

Technická fakulta rozširuje možnosti spolupráce

Zástupcovia Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pod vedením dekana prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD. sa v dňoch 4. – 6. 2. 2015 zúčastnili na pozvanie dekana Zemědělskej fakulty Dr.h.c. prof. Ing. Miloslava Šocha, CSc. pracovnej návštevy na Jihočeskej univerzite v Českých Budějoviciach.