COVID-19

Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Medzinárodný projekt „Biz4Fun - Let’s have fun with the business start-up“, ktorého koordinátorom bola prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. bol vyhodnotený Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu ako príklad dobrej praxe.

napísal (počet komentárov: 0)

Nemecká firma Claas, známa predovšetkým ako výrobca poľnohospodárskej techniky, má od roku 1998 vybudovanú nadáciu „Claas Stiftung“.

napísal (počet komentárov: 0)

Medzinárodný autorský kolektív pod vedením prof. Ing. Romana Gálika, PhD. riešil v rokoch 2018 – 2020 projekt KEGA s názvom Tvorba vysokoškolskej učebnice Technika a technológie spracovania odpadov v multimediálnom edukačnom priestore.

napísal

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov rektorka SPU v Nitre Klaudia Halászová ocenila najúspešnejších študentov, medzi ktorými boli aj študenti Technickej fakulty.

napísal