Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

V rámci aktivít projektu BENEFIT (Boosting Innovation in Education and Research of Precision Agriculture in Palestína) sa na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre vo štvrtok 26. mája 2022 stretol Riadiaci výbor.

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 15.06.2022 sa v priestoroch Agroinštitútu na Akademickej ulici v Nitre konal 1. ročník vedeckého seminára pestovateľských liehovarov.

napísal (počet komentárov: 0)

Technická fakulta SPU v Nitre a Deutsch – Slowakische Akademien ako zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy DSA v Nitre sa pre rozvoj vzájomne výhodných vzťahov a vzájomnej spolupráce dohodli, že budú spolupracovať a vymieňať si skúsenosti vo vzdelávacej činnosti.

napísal (počet komentárov: 0)

Posledné májové dni na Technickej fakulte patrili podujatiu 21th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2022 (BPS 2022), ktoré opakovane, už po štvrtý krát, organizoval organizačný výbor niekdajšej Katedry fyziky, teraz Ústavu elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky.

napísal (počet komentárov: 0)

Na slávnostnej promócii inžinierskeho štúdia 9. júna 2022 promoval desaťtisíci absolvent Technickej fakulty.