Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Medzinárodný strojársky veľtrh 2013

V dňoch 21. až 24. mája 2013 sa na výstavisku Agrokomplex konal v poradí 20. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. 

napísal (počet komentárov: 0)

Akademická obec 2013

Výročné zhromaždenie akademickej obce a zamestnancov Technickej fakulty SPU v Nitre sa uskutočnilo dňa 15. mája 2013 o 10.00 h v Kongresovom centre SPU v ŠD A. Bernoláka.

napísal (počet komentárov: 0)

Job Expo 2013

V dňoch 18. a 19. apríla 2013 sa koná na Výstavisku Agrokomplex pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera najväčší veľtrh pracovných príležitostí na Slovensku Veľtrh práce – Job Expo 2013 v spojení s XV. Medzinárodnou burzou práce. 

napísal (počet komentárov: 0)

Agrosalón 2013

V dňoch  20. – 23. marca 2013 sa konal na Výstavisku Agrokomplex 4. Medzinárodný poľnohospodár-sky veľtrh Agrosalón. Vyše sto domácich a zahraničných vystavovateľov sa pokúsilo priniesť agropodnikaťeľom ucelený pohľad na súčasný trh s poľnohospodárskou technikou. Záštitu nad veľtrhom, na ktorom sa prezentovala  svojou expozíciou i Technická fakulta SPU v Nitre, prevzal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek

napísal (počet komentárov: 0)

Rektor ocenil osobnosti pedagogického a akademického života SPU

Pri príležitosti Dňa učiteľov 28. marca usporiadalo vedenie SPU na čele s rektorom Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., slávnostné podujatie, v rámci ktorého bola ocenená práca tých pedagógov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a dobré meno univerzity.