COVID-19

Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Job Expo 2014

 Prezentáciu svojich študijných programov a hlavných aktivít fakulty predstavili i v tomto roku širokej verejnosti, ale predovšetkým záujemcom o štúdium, aj zástupcovia Technickej fakulty SPU v Nitre.

napísal (počet komentárov: 0)

Výročné zhromaždenie AO a zamestnancov TF SPU v Nitre

Výročné zhromaždenie akademickej obce a zamestnancov Technickej fakulty SPU v Nitre sa uskutočnilo dňa 28. marca 2014 o 1000 h v Kongresovom centre SPU v ŠD A. Bernoláka.

napísal (počet komentárov: 0)

Jubilejný ročníkový futbalový turnaj

Dňa 14. februára 2014 sa v športovej hale Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konal jubilejný medziročníkový futbalový turnaj Technickej fakulty SPU v Nitre v malom futbale. Akcia bola usporiadaná pod záštitou dekana Technickej fakulty prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD.

napísal (počet komentárov: 0)

Stretnutie s dôchodcami

Vo štvrtok, 23. januára 2014 sa v zamestnaneckej jedálni ŠD Antona Bernoláka uskutočnilo každoročné stretnutie Vedenia Technickej fakulty SPU v Nitre s bývalými zamestnancami, dôchodcami.

Pozvanie na tradičné stretnutie prijalo takmer 60 seniorov.