Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Na pôde Technickej fakulty pod záštitou dekan prof. Ing. Romana Gálika, PhD., bol zahájený II. ročník "Agrion univerzity". "Agrion univerzitu" organizačne zastrešuje Agrion - združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v Slovenskej republike.

napísal (počet komentárov: 0)

Technická fakulta otvorila 13.februára svoje brány pre záujemcov o štúdium. Návštevníci získali informácie o možnostiach štúdia na fakulte, prijímacom konaní, uplatnení absolventov, študentskom živote atď.

napísal

Po predchádzajúcich úspešných ročníkoch Dňa otvorených dverí Technickej fakulty SPU v Nitre v obchodnom centre Galéria Mlyny sa fakulta pod vedením dekana prof. Romana Gálika, 23. januára opäť úspešne prezentovala širokej verejnosti.

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 2.- 6. 12. 2019 sa uskutočnili pilotné kurzy na získanie certifikátov interných audítorov pre systémy manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015 a EN ISO 19011:2018 a interných audítorov systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa IATF 16949:2016.

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 5. a 6. decembra 2019 prebehla na pôde Technickej fakulty akreditácia študijných programov riadiace systémy vo výrobnej technike (bakalársky a inžiniersky stupeň) v rámci akreditácie EUR-ACE.