COVID-19

Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Pod záštitou prof. Ing. Romana Gálika, PhD. dekana Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa konala Medzinárodná študentská vedecká konferencia.

napísal

Za Technickú fakultu SPU v Nitre si 4. apríla prevzal ocenenie prof. Ing. Juraj Jablonický, PhD.

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 16. 3. 2022 – 17. 3. 2022 sa zástupcovia TF zúčastnili XV. celonárodnej konferencie pod názvom „Vodík a jeho budúcnosť na Slovensku“. Konferencia bola pokračovaním tradície každoročných stretnutí členov Zväzu Slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS).