COVID-19

Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Empowering regional development and innovations - Building resilience in rural communities

napísal

Pri príležitosti Dňa učiteľov (28. marec) rektorka SPU v Nitre doc. Klaudia Halászová ocenila šiestich pedagógov. Bol medzi nimi z Technickej fakulty doc. Ondrej Lukáč.

napísal (počet komentárov: 0)

Dotazníkový prieskum prebiehal v termíne od 15.2.2021 do 9.3.2021. Na dotazník odpovedalo 477 respondentov.

napísal

Európsky patentový úrad (EPO) udelil Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre v januári tohto roku európsky patent EP 3353873 Method and Device for Electric Power Supply of a Single Phase Appliance During a Failure of One or Multiple Phases (Metóda a zariadenie na zabezpečenie napájania pri výpadku jednej alebo viacerých fáz).