Aktuálne informácie

napísal

Zaujíma vás, aké knižničné služby ponúka Slovenská poľnohospodárska knižnica SPU počas platnosti opatrení proti koronavírusu?

napísal (počet komentárov: 0)

V zmysle dotácií zo štátneho rozpočtu sa jednotlivým vysokým školám poskytuje dotácia na motivačné štipendiá pre študentov v dennej forme štúdia vo vybraných študijných odboroch.

napísal (počet komentárov: 0)

Slovenská zváračská spoločnosť pod vedením viceprezidenta Ing. Pavla Radiča, EUR ING ocenila piatich zamestnancov Technickej fakulty.