Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Vedenie Technickej fakulty SPU rozširuje možnosti spolupráce, napr. pri riešení záverečných prác, exkurzií a praxe študentov, ale aj pri riešení technických problémov, s ktorými sa prax stretáva, aj v Banskobystrickom kraji, v meste Veľký Krtíš.

napísal (počet komentárov: 0)

FO OZ PŠaV TF SPU v Nitre pod záštitou dekana TF prof. Ing. Romana Gálika, PhD. a predsedu FO OZ PŠaV TF SPU prof. Ing. Miroslava Žitňáka, PhD. zorganizovala 23.09.2022 pre zamestnancov TF Športový deň.