Aktuálne informácie

napísal

Dňa 2. 7. 2020 odznela v niektorých médiách informácia, že Ministerstvo školstva VVaŠ SR, okrem iných vysokých škôl, aj Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (SPU) odobralo akreditáciu niektorých študijných programov - environmentálne manažérstvo a technika pre biosystémy. Ohradzujeme sa voči nesprávnej interpretácii danej správy médiami, keďže informácia odznela v takom zmysle, akoby SPU boli práva odňaté z dôvodu pochybenia.

napísal (počet komentárov: 0)

Od pondelka 15. júna 2020 sa budú konať Štátne skúšky, ktoré pôjdu historicky po prvýkrát online cez internet.

napísal (počet komentárov: 0)

Na základe rozhodnutia vedenia univerzity sa inžinierske promócie uskutočnia v termíne 23. júla 2020.

napísal (počet komentárov: 0)

Technickej fakulte SPU v Nitre sa podarilo v rámci programu Horizont 2020 (RUR-07-2020 Rural Renaissance) získať ďalší projekt.