Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Spoločná fotka dekana fakulty s ocenenými

48. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX bol pre Technickú fakultu SPU v Nitre veľmi úspešný. Zo súťaže o Zlatý kosák si fakulta v kategórií veda a výskum odniesla tie najvyššie ocenenia.