COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre so zármutkom prijala správu, že 5. januára 2021 vo veku 94 rokov navždy odišiel Helmut Claas, dlhoročný generálny riaditeľ, predseda dozornej rady a predseda akcionárskeho výboru skupiny CLAAS.

napísal (počet komentárov: 0)

Vedenie TF SPU v Nitre na čele s dekanom fakulty prof. Ing. Romanom Gálikom, PhD. sa dňa 15.12.2020 stretlo so zamestnancami fakulty, ktorí ku koncu roku končia pracovný pomer a odchádzajú do zaslúženého starobného dôchodku.

napísal

Rektorka SPU v Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva oceňuje najlepších študentov univerzity, ktorých zodpovedný prístup k plneniu študijných povinností a príkladná reprezentácia pomáha budovať pozitívny imidž univerzity. Z dôvodu pretrvávajúcej epidemiologickej situácie sa osobné stretnutie ocenených študentov s vedením SPU tento rok neuskutočnilo.