Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky (skratka UEAIF) vznikol zlúčením

  • Katedry elektrotechniky, automatizácie a informatiky (skratka KEAI)
  • Katedry fyziky (skratka KF)