tl_files/tf/images/Katedry a pracoviska/Katedra elektrotechniky automatizacie a informatiky/photo/Snimka1.PNG

vedúci pracoviska:
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky ponúka komplexné vzdelanie v oblasti informačných technológií, elektroniky, elektrotechniky a automatizácie pre oblasť poľnohospodárstva. Naši absolventi si vždy nájdu uplatnenie v praxi, mnohí úspešne rozvíjajú svoje vedomosti v rôznych odvetviach poľhohospodárstva alebo priemyslu

Katedra má akreditované študijné programy na oboch stupňoch štúdia:
bakalársky študijný program Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike
inžiniersky študijný program Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie

Katedra vznikla 1.12.1985 odčlenením od Katedry energetiky. Prvoradou úlohou po zriadení katedry bolo vybavenie priestorov základným materiálno - technickým zariadením. Postupne bolo pracovisko vybavené výpočtovou technikou a dalšími modernými výpočtovými, meracími a riadiacimi systémami slúžiacimi na zabezpečenie výchovno - vzdelávacieho procesu a vedecko - výskumnej činnosti. V roku 1993 bola katedra premiestnená do priestorov objektu V - haly a zároveň sa premenovala na Katedru elektrotechniky a automatizácie. Vybudovanie laboratórií a ostatných priestorov katedry realizovali technicky i fyzicky pedagogickí a technickí pracovníci katedry. V roku 1992 začala katedra gestorovat študijné zameranie Automatizačná, riadiaca technika a informatika v poľnohospodárstve. V roku 1997 sa špecializácia premenovala na "Automatizácia a informatika".