1.rok štúdia – denná prezenčná forma štúdia

8. septembra 2021 – poslucháreň „CH“

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách o 8:00 h
Riadiace systémy vo výrobnej technike o 10:00 h
Obchodovanie a podnikanie s technikou o 11:30 h
Automobilové dopravné systémy o 13:00 h

 

1. rok štúdia – denná kombinovaná forma

8. septembra 2021 – poslucháreň „CH“

Riadiace systémy vo výrobnej technike o 10:00 h

 

9. septembra 2021 – poslucháreň „CH“

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách o 8:00 h

Na zápis si nezabudnite priniesť: občiansky preukaz, pero, prefotené doklady o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia (vysvedčenie, diplom a dodatok k diplomu) – iba absolventi TF SPU v Nitre, ktorí neukončili štúdium v akademickom roku 2020/2021.

Absolventi z iných vysokých škôl, ktorí boli na štúdium prijatí podmienečne musia doložiť overené kópie dokladov o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia (pokiaľ ich už nezaslali na Študijné oddelenie TF SPU v Nitre), životopis, potvrdenie o predchádzajúcom štúdiu (i neukončenom) na vysokej škole, vytlačené potvrdenia o štúdiu, žiadosti na cestovné, tlačivo na rodinné prídavky.

Účasť na zápise je povinná!

 

2. rok štúdia – denná prezenčná a denná kombinovaná forma štúdia

Študenti, ktorí splnili podmienky pre postup  do ďalšej časti štúdia sa na štúdium zapíšu elektronickou formou. Potvrdenia o štúdiu budú vystavené individuálne na študijnom oddelení v čase úradných hodín.

 

Potvrdenie o štúdiu

Potvrdenie o štúdiu 1. ročník - denná kombinovaná forma

Potvrdenie o štúdiu 1. ročník - denná prezenčná forma

Potvrdenie o štúdiu 2. ročník - denná kombinovaná forma

Potvrdenie o štúdiu 2. ročník - denná prezenčná forma

Potvrdenie rodinné prídavky - 1. ročník

Potvrdenie rodinné prídavky - 2. ročník