1.rok štúdia – denná prezenčná forma štúdia

4. septembra 2020 – poslucháreň „CH“

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách o 8:00 h
Riadiace systémy vo výrobnej technike o 10:00 h
Obchodovanie a podnikanie s technikou o 11:30 h
Automobilové dopravné systémy o 13:00 h
Poľnohospodárska technika o 14:30 h

 

7. septembra 2020 – poslucháreň „CH“

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách o 8:00 h
Riadiace systémy vo výrobnej technike o 9:30 h

 

Na zápis si nezabudnite priniesť: občiansky preukaz, prefotené doklady o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia (vysvedčenie, diplom a dodatok k diplomu) – iba absolventi TF SPU v Nitre.

Absolventi z iných vysokých škôl, ktorí boli na štúdium prijatí podmienečne musia doložiť overené kópie dokladov o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia (pokiaľ ich už nezaslali na Študijné oddelenie TF SPU v Nitre), životopis, potvrdenie o predchádzajúcom (i neukončenom) štúdiu
na vysokej škole, vytlačené potvrdenia o štúdiu, žiadosti na cestovné, tlačivo na rodinné prídavky.

Účasť na zápise je povinná

 

2.rok štúdia – denná a kombinovaná forma štúdia

Študenti, ktorí splnili podmienky pre postup  do ďalšej časti štúdia sa na štúdium zapísali elektronickou formou. Potvrdenia o štúdiu Vám budú vystavené individuálne na Študijnom oddelení v čase úradných hodín.

 

Potvrdenie o štúdiu

Potvrdenie o štúdiu 1. ročník - denná kombinovaná forma

Potvrdenie o štúdiu 1. ročník - denná prezenčná forma

Potvrdenie o štúdiu 2. ročník - denná kombinovaná forma

Potvrdenie o štúdiu 2. ročník - denná prezenčná forma

Potvrdenie rodinné prídavky - 1. ročník

Potvrdenie rodinné prídavky - 2. ročník