tl_files/tf/images/Funkcionari TF/prodekan_stud.jpg
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
 dekan
tel.: 037/641 5489
tel.: 037/641 5301
 
 
podekanka vvc
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
prodekanka pre vedu a výskum a doktorandské štúdium
tel.: 037/ 641 4716
tel.: 037/ 641 5486
 
 
tl_files/tf/images/Funkcionari TF/Kollarova.JPG
Ing. Katarína Kollárová, PhD.
prodekanka pre zahraničné vzťahy a projekty
tel.: 037/641 5408
 
 
podekanka vvc
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
prodekan pre vzdelávanie a akreditáciu študijných programov
tel.: 037/641 5776
tel.: 037/641 5400
 
 
podekanka vvc
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
prodekan pre spoluprácu s praxou a transfer inovácií
tel.: 037/6415784
tel.: 037/6415400
e-mail: jozef.zarnovsky@uniag.sk
 
 
 
Ing. Andrea Valábiková
tajomníčka fakulty
tel.: 037/641 5493
e-mail: andrea.valabikova@uniag.sk
 
 
predseda AS
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
predseda Akademického senátu TF
tel.: 037/641 5783