Zoznam členov Vedeckej rady Technickej fakulty SPU v Nitre
na funkčné obdobie 2022 - 2026

Interní členovia vedeckej rady:

1.

prof. Ing. Roman Gálik, PhD.

TF SPU Nitra; dekan a predseda vedeckej rady

2.

doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.

TF SPU Nitra

3.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.

TF SPU Nitra

4.

prof. Ing. Pavol Findura, PhD.

TF SPU Nitra

5.

prof. Ing. Marko Halo, PhD.

FAPZ SPU Nitra

6.

doc. Ing. Marta Harničárová, PhD.

TF SPU Nitra

7.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.

TF SPU Nitra

8.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.

FZKI SPU Nitra

9.

prof. Ing. Juraj Jablonický, PhD.

TF SPU Nitra

10.

prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD.

TF SPU Nitra

11.

doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.

TF SPU Nitra

12.

prof. Ing. Maroš Korenko, PhD.

TF SPU Nitra

13.

doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.

TF SPU Nitra

14.

doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.

TF SPU Nitra

15.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.

TF SPU Nitra

16.

prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

TF SPU Nitra

17.

prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.

TF SPU Nitra

18.

prof. Ing. Jan Valíček, Ph.D.

TF SPU Nitra

19.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.

TF SPU Nitra

20.

doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.

TF SPU Nitra

21.

prof. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.

TF SPU Nitra

Externí členovia vedeckej rady:

22.

doc. Ing. Pavel Beňo, PhD.

Fakulta techniky TU Zvolen

23.

prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.

Strojnícka fakulta STU Bratislava

24.

Ing. Igor Jakubička

Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady

25.

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr.h.c.

Agronomická fakulta MENDELU Brno

26.

doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.

Technická fakulta ČZU Praha

27.

Ing. Martin Nosko, PhD.

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Bratislava

28.

Ing. Pavol Radič, EUR ING

Slovenská zváračská spoločnosť ZSVTS Bratislava

29.

prof. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove TU Košice

30.

doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.

Strojnícka fakulta STU Bratislava