Zloženie Vedeckej rady Technickej fakulty SPU v Nitre
na funkčné obdobie 2023 - 2026

 

Interní členovia vedeckej rady:

1.

prof. Ing. Roman Gálik, PhD.

TF SPU Nitra; dekan a predseda vedeckej rady

2.

doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.

TF SPU Nitra

3.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.

TF SPU Nitra

4.

prof. Ing. Pavol Findura, PhD.

TF SPU Nitra

5.

prof. Ing. Marko Halo, PhD.

FAPZ SPU Nitra

6.

doc. Ing. Marta Harničárová, PhD.

TF SPU Nitra

7.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.

TF SPU Nitra

8.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.

FZKI SPU Nitra

9.

prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD.

TF SPU Nitra

10.

doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.

TF SPU Nitra

11.

doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.

TF SPU Nitra

12.

prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

TF SPU Nitra

13.

prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.

TF SPU Nitra

14.

prof. Ing. Jan Valíček, Ph.D.

TF SPU Nitra

15.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.

TF SPU Nitra

16.

doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.

TF SPU Nitra

Externí členovia vedeckej rady:

17.

doc. Ing. Pavel Beňo, PhD.

Fakulta techniky TU Zvolen

18.

Ing. Igor Jakubička

Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady

19.

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr.h.c.

Agronomická fakulta MENDELU Brno

20.

doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.

Technická fakulta ČZU Praha

21.

Ing. Martin Nosko, PhD.

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Bratislava

22.

Ing. Pavol Radič, EUR ING

Slovenská zváračská spoločnosť ZSVTS Bratislava

23.

doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.

Strojnícka fakulta STU Bratislava