Denné štúdium prezenčnou metódou

Automobilová doprava

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách

Machinery Trading and Business

Manažérstvo prevádzky techniky

Riadiace systémy vo výrobnej technike

Výrobné technológie pre automobilový priemysel

 

 

Denné štúdium kombinovanou metódou

Automobilová doprava

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách

Riadiace systémy vo výrobnej technike