Denné štúdium prezenčnou metódou

Automobilové dopravné systémy

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách

Manažérstvo prevádzky techniky

Riadiace systémy vo výrobnej technike

 

Denné štúdium kombinovanou metódou

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách

Riadiace systémy vo výrobnej technike