Štipendiá poskytované študentom Technickej fakulty:

Kritériá - prospechové 2019

a) Rozdelenie motivačných štipendií z rozpočtových zdrojov pre vybrané študijné odbory TF SPU v Nitre v kalendárnom roku 2019

b) Rozdelenie motivačných štipendií z rozpočtových zdrojov v kalendárnom roku 2019

Motivačné štipendium – výveska

a) Motivačné štipendium – prospechové priemery pre vybrané študijné odbory

b) Motivačné štipendium – prospechové priemery podľa ročníkov