Dôležité termíny pre študentov 3. a 4. ročníka bakalárskeho štúdia:

Letný semester:

Kontaktná výučba: 7. 2. – 14. 4. 2022

Zápočtový týždeň: 11. 4. – 14. 4. 2022

Skúškové obdobie: do 29. 4. 2022

Odovzdanie BP (vloženie do UIS): do 30. 4. 2022

Príprava na ŠS: do 20. 5. 2022

Štátne skúšky: 23. 5. – 27. 5. 2022

Promócie:16.6.2022 (predpoklad)