Štátna skúška na I. stupni štúdia - pre dennú a externú formu štúdia pozostáva len z obhajoby záverečnej (bakalárskej) práce

 

Dôležité termíny pre študentov 3. ročníka – denná forma štúdia a 4. ročníka – externá forma štúdia:

Letný semester:

Kontaktná výučba

6. 2. – 14. 4. 2023 (10 týždňov)

Zápočtový týždeň:

3. – 14. 4. 2023

Skúškové obdobie:

do 12. 5. 2023

Odovzdanie BP (vloženie do UIS):

do 28. 4. 2023

Príprava na ŠS:

do 19. 5. 2023

Štátne skúšky:

22. – 25. 5. 2023

Promócie:

-