Štátna skúška na II. stupni štúdia - pre dennú prezenčnú formu a dennú prezenčnú formu štúdia kombinovanou metódou pozostáva len z obhajoby záverečnej (diplomovej) práce.

 

Dôležité termíny pre študentov 2. ročníka inžinierskeho štúdia:

Letný semester:  

Kontaktná výučba: 7. 2. – 14. 4. 2022

Zápočtový týždeň: 11. 4. – 14. 4. 2022

Skúškové obdobie: do 29. 4. 2022

Odovzdanie DP (vloženie do UIS): do 22. 4. 2022

Príprava na ŠS: do 13. 5. 2022

Štátne skúšky: 16. 5. – 19. 5. 2022

Promócie: 9. 6. 2022  (štvrtok)