SLOVENSKO - ANGLICKÝ A ANGLICKO – SLOVENSKÝ SLOVNÍK BIOSYSTÉMOVÉHO INŽINIERSTVA

Silná akcelerácia technického rozvoja v oblasti novej konštrukcie strojovej techniky s prvkami automatizácie, elektronizácie, digitalizácie, ale aj informačných technológií a telematiky je vo svete sprevádzaná aj neustálym tvorením nových slovných termínov a výrazov.

Technický rozvoj sa v tejto oblasti realizuje najmä na báze anglického jazyka. Často krát vzniká aj nová terminológia, ktorej zvládnutie je nevyhnutné pre zoznámenie sa s novými technickými prostriedkami, konštrukčnými riešeniami a technológiami. Dobré poznanie jazyka je dôležité najmä v oblasti komunikácie s výrobcami a predajcami novej techniky na rôznych významných odborných výstavách, veľtrohoch, dní poľa  a taktiež aj na mnohých vedeckých fórach organizovaných nielen v zahraničí ale aj u nás na Slovensku.

Vytvorenie tohto slovníka pre oblasť biosystémového inžinierstva má za cieľ poskytnúť jeho užívateľom účinný nastroj otvárajúci priestor pre efektívnu komunikáciu a zvládnutie poznatkov o nových strojoch a technológiách. Ako autorský kolektív veríme že vám otvorí nové možnosti v komunikácií v celej poĺnohospodárskej sfére.

Charakteristika projektu a autori

Slovník biosystémového inžinierstva (je požadovaný nainštalovaný Office 2010):

Uvedená internetová stránka a jej obsah vznikla ako súčasť riešenia projektu prideleného Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod označením „KEGA č.003SPU-4/2013“ s názvom: „Vytvorenie a praktická implemetácia slovensko-anglického a anglicko-slovenského on-line slovníka pre biosystémové inžinierstvo“.

© Ladislav Nozdrovický, Miroslav Macák, Jana Galambošová, František Adamovský, Jana Lendelová, Štefan Mihina, Vlasta Vozárová, Johana Jakabovičová, Koloman Krištof

Administrátor: Ing. František Adamovský, PhD.