Oddelenie dopravnej výchovy a služieb

 

vedúci pracoviska: Ing. Rastislav Bernát, PhD.

sekretariát: Ing. Patrícia Jančušková

 

Autoškola Akadémia - oficiálna webová stránka

Autoškola Akadémia na Facebook-u

 

Prevádzka:

AUTOŠKOLA AKADÉMIA
Akademická 8
949 76 NITRA
 
IČO: 00397482
IČ DPH: SK2021252827
Obvodný úrad Nitra
Číslo živnostenského registra: 403-18890
 

mobil: +421 903 260 306
vedúci: +421 37 641 5796
sekretariát: +421 37 641 4653