Zrušenie doplňujúcich volieb do AS TF SPU za študentskú časť AO TF SPU v Nitre

napísal

 

AS TF SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 05. 10. 2020 prijal nasledovné uznesenie:

AS TF SPU v Nitre ruší svoje uznesenie č. 7/1/2020 zo dňa 24. 06. 2020, ktoré bolo prijaté k vyhláseniu doplňujúcich volieb do AS TF SPU v Nitre, za študentskú časť AO TF SPU.

Dôvodom zrušenia volieb je aktuálna epidemiologická situácia súvisiaca s COVID-19 a s ňou spojené prijaté opatrenia ÚVZ SR a na ne nadväzujúce prijaté opatrenia na SPU v Nitre.

Predkladané návrhové listy k zrušeným voľbám nezostávajú v platnosti pre ďalší termín volieb.

 

Zrušenie doplňujúcich volieb do AS SPU za študentskú časť AO SPU v Nitre

Podrobnosti k zrušeným voľbám sa uvádzajú na:

https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/zrusenie-doplnujucich-volieb-do-as-spu-v-nitre-za-studentsku-cast-ao-fapz-tf-a-fzki-spu-v-nitre-na-funkcne-obdobie-2018-2022/

Ísť späť