XXIV International Conference of Young Scientists ICYS 2022

napísal

Medzinárodná konferencia pre mladých vedcov ICYS 2022 sa uskutoční  10.-11. novembra 2022 v kongresovej miestnosti Výskumného centra AgroBioTech kombinovanou metódou (prezenčne aj online).

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu výstupov vlastnej tvorivej činnosti najmä doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Príspevky sú tradične publikované v zborníku (Proceedings of the ICYS 2022). Ďalšie informácie, prihlasovací formulár a pokyny pre prípravu príspevkov nájdete tu:

 

 

Ísť späť