Výsledky volieb členov do AS SPU na funkčné obdobie 2022-2026 za zamestnaneckú časť AO TF

napísal

Ísť späť