Výmenný študijný pobyt v Nemecku

napísal

Spoločnosť Muehlbauer Technologies, s.r.o. v spolupráci s Technickou fakultou SPU v Nitre pripravila pre študentov jedinečnú možnosť získať vedomosti a prax štúdiom v zahraničí na Deggendorf Institute of Technology (DIT) v Deggendorfe, Nemecko. Študijný pobyt na DIT je spojený s praxou v materskej spoločnosti Mühlbauer GmbH & Co. KG v nemeckom Rodingu.

Náplň a priebeh pobytu:
  • prvá etapa – približne mesiac pred začiatkom zimného semestra nástup na prax v spoločnosti Mühlbauer v Rodingu,
  • druhá etapa – štúdium na DIT v Deggendorfe počas zimného semestra + skúšky na DIT,
  • tretia etapa – absolvovanie praxe v letnom semestri v spoločnosti Mühlbauer.
Harmonogram 2017/2018:
  • výber kandidátov - január 2017,
  • nástup na program - august 2017,
  • koniec programu - apríl 2018.
Výhody pobytu:
  • skúsenosti zo štúdia v zahraničí a spoznávanie nových ľudí,
  • prax v medzinárodnej spoločnosti,
  • zdokonalenie sa v cudzom jazyku (štúdium možné okrem nemeckého jazyka aj v anglickom jazyku),
  • pre najšikovnejších študentov možnosť zamestnať sa v Nemecku.
Študijný pobyt je určený pre študentov Technickej fakulty v treťom ročníku alebo v piatom ročníku, ktorí majú v rámci študijného plánu prax v letnom semestri.

 V januári 2017 bude prebiehať výberové konanie Erasmus+ na mobility pre štúdium: http://www.uniag.sk/sk/vyberove-konanie-4932/. Podrobnejšie informácie o mobilitách nájdete na stránke www.uniag.sk v časti Medzinárodná spolupráca.

Svoj záujem o kombinovaný zahraničný pobyt v Nemecku prosím vyjadrite emailom na adresu: katarina.kollarova@uniag.sk.

Kontakt: Ing. Katarína Kollárová, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy, medzinárodné výskumné a vzdelávacie programy

Späť