Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS TF SPU v Nitre

napísal

Predseda AS TF SPU vyhlasuje doplňujúce voľby do AS TF SPU v Nitre na jedného člena v zamestnaneckej časti a jedného člena v študentskej časti AS TF SPU v Nitre. Voľby sa uskutočnia dňa 23. 3. 2021 elektronicky, prostredníctvom e-volieb v systéme UIS.

Ísť späť