Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS TF SPU v Nitre

napísal

Predseda AS TF SPU vyhlasuje doplňujúce voľby do AS TF SPU v Nitre na dvoch členov v študentskej časti AS TF SPU v Nitre. Voľby sa uskutočnia dňa 12. 10. 2021 elektronicky, prostredníctvom e-volieb v systéme UIS.

Predseda AS TF SPU vyhlasuje doplňujúce voľby do AS TF SPU v Nitre na jedného člena v zamestnaneckej časti AS TF SPU v Nitre. Voľby sa uskutočnia dňa 25. 10. 2021 elektronicky, prostredníctvom e-volieb v systéme UIS.

Organizačné zabezpečenie volieb do študentskej časti AS TF SPU v Nitre

Organizačné zabezpečenie volieb do zamestnaneckej časti AS TF SPU v Nitre

Vyhlásenie doplňujúcich volieb AS TF SPU v Nitre - študenti

Vyhlásenie doplňujúcich volieb AS TF SPU v Nitre - zamestnanci

Ísť späť