Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre

napísal

Doplňujúce voľby do AS SPU v Nitre za študentskú čast' akademickej obce TF budú dňa 23. 3. 2021 elektronicky prostredníctvom e-volieb v systéme UIS.

Ísť späť