Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS TF SPU v Nitre

napísal

Akademický senát Technickej fakulty SPU v Nitre na svojim zasadnutí dňa 19. 09. 2019 schválil uznesenie, ktorým boli vyhlásené doplňujúce voľby na jedného člena v zamestnaneckej časti AS TF SPU v Nitre.

Doplňujúce voľby na jedného člena v zamestnaneckej časti AS TF sa uskutočnia dňa 16. 10. 2019 (streda) v čase od 7:30 do 15:00h v zasadačke D-TF na 1. poschodí. V prípade neplatnosti volieb je stanovený termín opakovania volieb na 23. 10. 2019 (streda) v čase od 7:30 do 15:00h v zasadačke D-TF na 1. poschodí. Voľby sa konajú v súlade splatnou legislatívou, pravidlá volieb upravujú Zásady volieb do Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre. Priebeh volieb organizačne zabezpečuje Fakultná zamestnanecká volebná komisia.

doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.
predseda AS TF SPU v Nitre
 

Prílohy:

Oznam o vyhlásení volieb do Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre

Organizačné zabezpečenie volieb do AS TF SPU v Nitre

Návrh na člena zamestnaneckej časti AS TF/AS SPU (tlačivo)

Späť