Vycestujte na štúdium na TF ČZU v Prahe cez Erasmus+ ako skupina študentov

napísal

Záujem o štúdium na TF ČZU v Prahe nahláste emailom na adresu: katarina.kollarova@uniag.sk
 
Prihlásiť sa môžu študenti 1. ročníka programov Riadiace systémy vo výrobnej technike a Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách, ktorí majú záujem absolvovať v 2. ročníku semestrové (ZS) alebo celoročné (ZS+LS) štúdium v Prahe.
Prihlásiť sa môžu aj študenti vyšších ročníkov, či iných programov.
 
Výzva na podávanie prihlášok cez program Erasmus+ bude zverejnená v januári 2020.
Kontakt:
Ing. Katarína Kollárová, PhD.
prodekanka pre zahraničné vzťahy, medzinárodné výskumné a vzdelávacie programy

Späť