Vycestuj na Polytechnic of Rijeka cez CEEPUS

napísal

Termín na schválenie mobilít národnou kanceláriou programu CEEPUS v Chorvátsku: 20.12.2019
 
 
Záujem o mobilitu nahláste emailom na adresu zuzana.palkova@uniag.sk.
 
Kontakt:
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
koordinátorka siete CEEPUS
KEAI TF SPU

Späť