V rámci projektu INVEST ponúkame predmety vyučované v anglickom jazyku

napísal

V rámci projektu INVEST sa pri tvorbe spoločného medzinárodného študijného bakalárskeho programu zaradili aj predmety vyučované na TF v anglickom jazyku a to :

  • Úvod do technickej fyziky (Introduction to Technical Physics),
  • Biofyzika a fyzikálne vlastnosti potravín (Biophysics and Physical Properties of Food).

Predmety bude zabezpečovať Katedra fyziky, TF.

Viac informácií na jozef.redl@uniag.sk

 

Ísť späť