Výzva: Pomoc potravinárom a poľnohospodárom

napísal

Milí študenti a spolupracovníci,

v rámci výzvy zameranej na pomoc potravinárom a poľnohospodárom máme k dispozícii viacero podporných dokumentov a nástrojov, ktoré umožňujú zosynchronizovať študentov a firmy, ktoré o pomoc priamo požiadali:

 

Vytvorili sme online prihlasovací formulár pre študentov, ktorí majú záujem zapojiť sa do pomoci

Bol vytvorený online formulár na prihlasovanie firiem

Firmy sa prihlasujú aj prostredníctvom tohto formulára

Späť