Pracovná ponuka - Slovenská legálna metrológia, n.o.

napísal

Vážení študenti štvrtého a piateho ročníka. Dovoľujeme si Vás, osloviť s možnosťou zamestnania sa v našej organizácii, na pracovisku v Bratislave, ul. Geologická 1. na dohodu o  brigádnickej prácii študenta, počas Vášho vysokoškolského štúdia.

Späť