Pozvánka: Seminár doktorandov

napísal

Pozvánka

Seminár doktorandov sa uskutoční dištančne v pondelok 31. mája 2021 o 13:00 h prostredníctvom MS Teams.

Program seminára:

  • Otvorenie
  • Predmety vedeckej časti štúdia – podmienky ukončenia (vystúpenia doktorandov: prehľad aktivít doktoranda vo vedeckej časti štúdia)
  • Diskusia
  • Záver

Link na pripojenie

Ísť späť