Pozvánka na zhromaždenie akademickej obce

napísal

V mene Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre a v mene dekana Technickej fakulty SPU v Nitre si Vás dovoľujeme pozvať na zhromaždenie akademickej obce a zamestnancov Technickej fakulty SPU v Nitre, ktoré sa uskutoční dňa 28. marca 2017 o 10.30 hod v Kongresovom centre SPU v ŠD A. Bernoláka.

Späť